Rodziny Szensztackie

Rodziny Szensztackie to wspólnota katolickich małżeństw, których styl życia oparty jest na wierze w obecność Chrystusa w ich związku i w rodzinie. Małżeństwo i rodzina, tak jak Maryja, chce całkowicie poświęcić się Bogu. Zawierając przymierze z Maryją małżonkowie i dzieci odkrywają obecność Boga w drugim człowieku. Celem tego ruchu jest bowiem moralne i duchowe odnowienie świata poprzez wychowanie nowego człowieka do życia w nowej społeczności.

 

Ruch Szensztacki jest jednym z wielu ruchów religijnych w Kościele katolickim. Został założony 18 października 1914 roku w miejscowości Szensztat (okolice Koblencji w Niemczech) przez pallotyna, Sługę Bożego Ojca Józefa Kentenicha. Istotną rolę w Ruchu Szensztackim odgrywają tzw. ‘sanktuaria szensztackie’, w których Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej działa jako wychowawczyni. Sanktuaria te stanowią źródła łask, są miejscem duchowej przemiany oraz formacji apostolskiej i jako takie są duchowym centrum całego ruchu. Na świecie istnieje ich ponad 190. Pomimo, że wszystkie one są identyczne w swej strukturze z tym pierwszym, które powstało w Szensztat, to każde ma swój odrębny charyzmat i nazwę.
Peregrynacja Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej rozpoczęła się przed 50 laty w Brazylii. Rozwinął ją Joao Luiz Pozzobon (1904-1985), kupiec i rolnik, ojciec siedmiorga dzieci. W swojej rodzinnej miejscowości, Santa Maria, przez dwa lata pracował przy budowie domu rekolekcyjnego i sanktuarium szensztackiego. Tam też, w 1948 roku przy okazji wmurowania kamienia węgielnego poznał o. Józefa Kentenicha, który na Pozzobonie wywarł tak duże wrażenie, że wkrótce zdecydował się on wstąpić do powstającej wówczas pierwszej męskiej grupy szensztackiej.
Później w roku 1950 w tę inicjatywę włączyło się kilka rodzin z Santa Maria, które zaproponowały, aby z okazji Roku Świętego rozpocząć nawiedzanie domów przez obraz Matki Boskiej Trzykroć Przedziwnej. Zafascynowany owocami tej peregrynacji, licznymi nawróceniami i rozwiązaniem wielu problemów, Pozzobon zaproponował, aby, trwającą dwa miesiące wędrówkę szensztackiego sanktuarium, kontynuować.
Z czasem jego dzieło się rozrosło, a sanktuarium (kapliczka z obrazem) dotarła do ponad 50 krajów. W ten sposób obraz Matki Boskiej Trzykroć Przedziwnej każdym miesiącu odwiedza około 3 milionów rodzin na całym świecie.
Jeśli chcecie do nas dołączyć, to prosimy o kontakt po mszy św.

Additional information