Żywy Różaniec

Matka Boża prosi o odmawianie Różańca Świętego we wszystkich swoich objawieniach. Bł. Jan Paweł II natomiast zaraz po wyborze na następca św. Piotra tak m.in. do całego Kościoła przemawiał: "Różaniec jest moją codzienną modlitwą – i muszę powiedzieć, że jest modlitwą cudowną, cudowną w swej prostocie i w swej głębi ... w dziesiątki Różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła i ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych najbliższych, zwłaszcza tych, którzy są nam najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy, którzy nam leżą na sercu. W ten sposób i ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim" (29 października 1978 r.).

 

Dnia 28 października 1981 r. zaś kierował do nas następujące słowa: "Proszę was, odmawiajcie różaniec!" (2 października 1988 r.).

 

Żywy Różaniec przynosi wiele korzyści duchowych tym wszystkim, którzy do niego należą. Członkowie tej wspólnoty mają bowiem udział w owocach modlitwy i dobrych uczynków całej tej duchowej rodziny. Jedna wspólnota - Róża - składa się z 20 osób, z których każda odmawia codziennie tylko jedną Tajemnicę Różańca Świętego. W ten sposób, chociaż każdy odmawia tylko jedno "Ojcze nasz", dziesięć "Zdrowaś Maryjo" i jedno "Chwała Ojcu", rozważając tylko jedną różańcową tajemnicę uczestniczy w całym Różańcu.
Przy naszej misji wspólnota Żywego Różańca istnieje od 1999 roku i ma jedną różę. Zmiana tajemnic Różańca odbywają na początku każdego miesiąca. Zachęcamy niezdecydowanych do przyłączenia się do wspólnoty Żywego Różańca, a na zdecydowanych czekamy po każdej mszy św.

Additional information