Ogłoszenia duszpasterskie, sierpień/wrzesień

  1. W związku z wyjazdem na urlop duszpasterza wspólnoty w sprawach sakramentów prosimy kontaktować się z klasztorem, a w sprawach wspólnoty z zarządem i członkami rady. Podczas mojeje nieobecności osobą odpowiedzialną jest pan Grzegorz Adamski, wiceprzewodniczący zarządu wspólnoty.
  2. W miesiącu wrześniu uwielbienie w języku polskim odbędzie się w piątą, a nie trzecią sobotę miesiąca.
  3. Spotkanie wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej w piątek, 21 września o godzinie 20.00 w kaplicy klasztornej.
  4. Uwielbienia w kościele Heilige Familie w każdą sobotę o godz. 19.30.
  5. Inne ogłoszenia będą podawane na bieżąco.
  6. Radości od Pana na nowy tydzień.

Additional information