Ogłoszenia duszpasterskie, 22.04.2018

  1. W sobotę z naszej wspólnoty wyruszy pielgrzymka do Francji. Prosimy o modlitwę w intencji pielgrzymów. Spotkanie przedwyjazdowe po mszy św. we Foyer.
  2. Msza za śp. Pana Mariana Gorzkiewicza zostanie odprawiona w przyszłą niedzielę.
  3. Próba hymnu „Błogosławieni” dzisiaj po mszy św. i krótkie uwielbienie z dziecmi.
  4. Spotkanie organizacyjne przed festynem w Sali nr. 3 po mszy św.
  5. Pielgrzymka do katedry w Speyer odbędzie się 27.05.2018. Msza św. o godz. 10.00.
  6. Na zebraniu rady wspólnoty dnia 18.04.2018 r. wyłoniony został zarząd wspólnoty: przewodniczącym zarządu jest każdorazowy duszpasterz wspólnoty. Wiceprzewodniczącym został p. Grzegorz Adamski, sekretarzem p. Dorota Cendlewska, ekonomem p. Jarosław Naspiński. Do zarządu wspólnoty weszli p. Beata Adamska, p. Wojciech Laskowski, p. Dariusz Kappek. Wszelkie sprawy, propozycje i uwagi proszę kierować do członków zarządu oraz członków rady, abyśmy mogli w lepszy sposób służyć pomocą i wsparciem. Kolejnym etapem przebudowy wspólnoty będzie utworzenie zaspołów: pastoralnego, festowego, technicznego i porządkowego.
  7. Niech Pan Jezus obdarza wszystkich wszelkim dobrem.

Additional information