Ogloszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie, 28.07.2019

 1.   Miesiąc lipiec ma charakter urlopowy.

 2.   W przedsionku kościoła można nabyć numer Naszego Słowa.

 3.   28.07 w naszej wspólnocie msza św. jubileuszowa o. Darka Śmiałka z Ekwadoru. Składamy mu najserdeczniejsze życzenia.

        Po mszy zapraszamy na kawę z ciastem.

       Osoby chcące wspomóc działalność o. Dariusza w Ekwadorze mogą to uczynić składając ofiary do koszyka przy bufecie.

 4.   W dziach 18 i 19 sierpnia wspólnota niemiecka zaprasza nas na festyn.

        Jest też prośba, aby pomóc w uporządkowaniu terenu 9 sierpnia od godz. 17 oraz 10 sierpnia od godz. 9.00.

 5.   Ogłoszenia odnośnie duszpasterstwa dzieci będą w miesiącu sierpniu. 

 6.   Zapraszamy na uwielbienia sobotnie do kościoła Heilige Familie na godz. 19.30.

 7.   Niech Ojciec Niebieski nas błogosławi.

Ogłoszenia duszpasterskie, 21.07.2019

 1. Miesiąclipiecmacharakterurlopowy.Wtymczasieniebędziespotkania Rycerstwa Niepokalanej. Spotkanie Odnowy w Duchu Świętym 26.07.19.
 2. W przedsionku kościoła można nabyć numer Naszego Słowa i Miłujcie się.
 3. 28.07wnaszejwspólnociemszaśw.jubileuszowao.DarkaŚmiałka Ekwadoru.
 4. Ogłoszenia odnośnie duszpasterstwa dzieci będą w miesiącu sierpniu.
 5. Dziękujemy organizatorom i uczestnikom akcji plecaczek.
 6. Radości od Pana na nowy tydzień.

Ogłoszenia duszpasterskie, 12.05.2019

 1. 17.05 o 20.00 w kaplicy klasztornej spotkanie Rycerstwa Niepokalanej.
 2. 18.05 o 19.30 w kościele Heilige Familie uwielbienie w jęzuku polskim. Równień o godz. 10.00 spotkanie ministrantów w klasztorze.
 3. 22.05 o 19.00 Nabożeństwo Majowe w kościele Heilige Familie.
 4. 24.05 o 20.00 spotkanie Odnowy w Duchu Świętym.
 5. 26.05 pielgrzymka duszpasterstw językowych do katedry w Speyer. Popołudniu majówka w ogrodzie klasztornym i piknik. Zaprasza Rycerstwo Niepokalanej. Msza święta dla dzieci.
 6. Od 30.05 do 2.06 wyjazd ministrantów starszych na biwak. Bliższe informacje w następną niedzielę.
 7. Niech Pan błogosławi każdy dzień.

Ogłoszenia duszpasterskie, 28.04.2019

 1. Dziś po mszy świętej Koronka do Bożego Miłosierdzia.
 2. 17.05.19 o 20.00 w kaplicy klasztornej spotkanie Rycerstwa Niepokalanej.
 3. 18.05.19 o 19.30 w kościele Heilige Familie uwielbienie w języku polskim.
 4. 24.05.19 o 20.00 spotkanie Odnowy w Duchu Świętym.
 5. 26.05.19 pielgrzymka duszpasterstw językowych do katedry w Speyer.
 6. Miłosierdzie Pańskie trwa na wieki.

Additional information