19.12.2015 - o. Witko Kazanie 2

Additional information