Zapraszamy na niedzielną liturgię mszy. św. w języku polskim do kościoła hl. Familie w Ludwigshafen-Notwende na godz. 10.00. Tematyka naszych niedzielnych spotkań ma nam przybliżyć treść i znaczenie poszczególnych części mszy św. oraz tematów związanych z naszą wiarą w życiu codziennym.
Sobór Watykański II już ponad pół wieku temu wprowadził liturgię w językach narodowych. Chciał on w ten właśnie sposób, czyniąc liturgię bardziej zrozumiałą dla wiernych, pomóc nam do aktywnego uczestniczeniu w sakramentach i kulcie Bożym. Jednak, chociaż wszyscy znamy język mszy św., to czasami trudno nam zrozumieć słownictwo używane w czynnościach Kościoła albo w Piśmie świętym.
Z tego właśnie powodu postanowiliśmy, że podczas niedzielnych spotkań, będziemy próbować przybliżyć sobie treść i znaczenie języka używanego w Kościele i w Biblii. Obecnie pochylamy się nad poszczególnymi częściami mszy św.
Mamy nadzieję, że to pomoże nam w pełniejszym i coraz bardziej aktywnym uczestniczeniu w liturgii Kościoła katolickiego. Wszystkich zainteresowanych i chcących włączyć się w naszą inicjatywę zapraszamy więc na niedzielne mszę św. w języku polskim do kościoła hl. Familie w Ludwigshafen-Notwende na godz. 10.00

Additional information