10. kwietnia - Wizyta z Krakowa

We klasztorze w LU-Oggersheim odbyła się wizytacja prowincjalna. Wizytację przeprowadza prowincjał i ekonom Krakowskiej Prowincji Franciszkanów (OFMConv.). Wizytacja była również okazją do spotkania się tutejszą Polonią.

Additional information